.:Niedziela, 25.03.2018 r. (84 dzień roku)
Niedziela Palmowa 16

 

                                                  Niedziela Palmowa – 25.03.2018 r.

1.        Dzisiaj Niedziela Palmowa - na Mszach ¶w. po¶więcenie palm.

2.      O godz. 15.30 w Ko¶ciele Parafialnym Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza ¶w.
Pod chórem jest puszka, do której można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
- Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej, jest do odebrania „Znak Łaski”.

3.       Caritas bardzo serdecznie dziękuje za złożenie darów dla potrzebuj±cych.
Dary były składane  w przedsionku Ko¶cioła Parafialnego i w sklepie  „ Słoneczko”.
- We wtorek po Mszy ¶w. spotkanie grupy Caritas i dzieci ze Szkolnego Koła Caritas.

4.       Liturgiczna Uroczysto¶ć Zwiastowania Pańskiego będzie obchodzona  9 kwietnia i wtedy będzie
możliwo¶ć przyst±pienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

5.       Rozpoczyna się Wielki Tydzień, który przygotowuje nas do Uroczysto¶ci Zmartwychwstania
Pańskiego. Starajmy się ten tydzień dobrze przeżyć w abstynencji, pojednani z Bogiem i ludĽmi.

 

6.      Najbliższy czwartek to Wielki Czwartek. Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Modlimy się w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, księży którzy pracuj± i pracowali
w naszej parafii.

Uroczysta Msza ¶w. Wielkoczwartkowa tylko w Ko¶ciele Parafialnym o godz. 18.00.
Zapraszamy na tę Mszę ¶w. wszystkich parafian i go¶ci
Po Mszy ¶w. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00

O godz. 10.00 w Katedrze Rzeszowskiej Uroczysta Msza ¶w. z po¶więceniem olejów potrzebnych
do chrztu, bierzmowania i oleju chorych.

 

7.      Wielki Pi±tek - obowi±zuje post ¶cisły.
W Wielki Pi±tek adoracja w ciemnicy od 9.00 do 22.00.

W Wielki Pi±tek Droga Krzyżowa tylko w Ko¶ciele Parafialnym.
Rozpoczniemy j± o godz. 14.00 w Ko¶ciele i przejdziemy do naszych kapliczek, zakończymy Koronk±
do Bożego Miłosierdzia  rozpoczynaj±c 9 dniow± nowennę przed Uroczysto¶ci± Bożego Miłosierdzia.
Zapraszamy bardzo serdecznie na to nabożeństwo i Drogę Krzyżow±.

O 18.00 nabożeństwo Adoracji Krzyża, Komunii ¶w. i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu

Za pobożny udział w tych nabożeństwach, w adoracji i ucałowaniu Krzyża Pana Jezusa podczas liturgii
wielkopi±tkowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

- Nabożeństwo Wielkopi±tkowe w Ko¶ciele Górnym o godz. 17.00

- Ofiary składane w czasie Adoracji Krzyża przeznaczone s± na Boży Grób i dzieła Stolicy Apostolskiej
prowadzone w Ziemi ¦więtej.

 

8.       Wielka Sobota - po¶więcenie pokarmów w Ko¶ciele Parafialnym o godz. 10.00 i 12.00,  natomiast
w Ko¶ciele Górnym o godz. 9.00 i 11.00

Adoracja od 9.00 do 18.00 - o godz. 18.00 nabożeństwo wielkosobotnie.
Na obchód Wigilii Paschalnej należy przynie¶ć ze sob± ¶wiece.
W Ko¶ciele Górnym nabożeństwo wielkosobotnie o godz. 20.00 i procesja Rezurekcyjna.

- W Ko¶ciele Parafialnym o 17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 

9.      Rezurekcja w Ko¶ciele Parafialnym o 6.00.

W Niedzielę Zmartwychwstania Msze ¶w. w Ko¶ciele Parafialnym będ± jeszcze o 10.30 i o 12.00,
natomiast o 11.45 będzie odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego, w Ko¶ciele Górnym Msza ¶w.
będzie o 9.00.

Po południu nie będzie Mszy ¶w.
- Zmiana tajemnic różańcowych zostaje przeniesiona na 2 niedzielę miesi±ca.

10.     W czwartek na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzili¶my ¶p. Władysławę Krupa i z tacy
zbieranej na Mszy ¶w. pogrzebowej będzie odprawionych 5 Mszy ¶w. i 20 od poszczególnych rodzin.

- W sobotę na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzili¶my ¶p. Władysławę Łado¶ i tacy zbieranej
na Mszy ¶w. pogrzebowej będzie odprawionych 7 Mszy ¶w. i  3 od poszczególnych rodzin.

11.    Intencje mszalne:

Niedziela

25.03.2018 r.

   7.30 - ¶p. Małgorzata ( greg)
           - ¶p. Maria i Józef Juda

   9.00 - ¶p. Katarzyna ( 9 r. ¶.) i Tadeusz Krupa ( 14 r. ¶.)
 10.30 - Dziękczynna z pro¶b± o Boże Błog. i opiekę Matki Bożej dla Anny
              Kubasik w 12 rocznicę urodzin

 12.00 - ¶p. Janina i Józefa

 16.00 - ¶p. ks. Marian Przewrocki

Poniedziałek

 18.00 - ¶p. Małgorzata (greg)

           - ¶p. Edward

Wtorek

 18.00 - ¶p. Małgorzata (greg)
           - ¶p. Krzysztof Trzyna ( in od chóru parafialnego)
           - ¶p. Józef Godzic ( in od uczestników pogrzebu)

¦roda

  7.00 - ¶p. Władysława Krupa ( in od uczestników pogrzebu – tydzień
             po pogrzebie)
18.00 - ¶p. Małgorzata (greg)

           - ¶p. Jan Gaweł ( 6 r. ¶.)

Wielki Czwartek

 18.00 - ¶p. Małgorzata (greg)

           - ¶p. Józef i Magdalena
           - O Boże Błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty
             w dniu urodzin

Wielki Pi±tek

 -----------------------------------------------------------------------------

Wielka Sobota

 18.00 - ¶p. Małgorzata ( zakończenie greg)

           - ¶p. Władysław Gaweł ( 43 r. ¶.)
           - ¶p. Władysława Łado¶ (in od uczest. pogrzebu – tydzień po pogrzebie)

 20.00 - ¶p. Józef Kisiel i Józef Michalik

           - ¶p. Władysław i Wiktoria
           - Dziękczynna z pro¶b± o Boże Błog., zdrowie i opiekę Matki
             Bożej dla rodziny i dla pracowników firmy

Niedziela

Zmartwychwstania

1.04.2018 r.

   6.00 - za parafian

           - ¶p. Bronisław Kudzia ( rozpoczęcie greg)

           - ¶p. Tomasz, Maria i Stanisław Adamiec
   9.00 - ¶p. Jan ( 13 r. s.)

 10.30 - ¶p. Stanisław (14 r. ¶.)

 12.00 - ¶p. Marek Idler ( 2 r. ¶) i Wanda oraz Edward Paja

 

 

                         Adoracja - Ko¶ciół Parafialny

 

Wielki Czwartek - Msza ¶w. o godz. 18.00

    Adoracja w ciemnicy do godz. 22.00

 

Wielki Pi±tek

  9.00 - 10.00  róża  Matki Bożej z Lourdes

10.00 - 11.00  róża  Matki Bożej Częstochowskiej

11.00 - 12.00  róża  Matki Bożej Bolesnej

12.00 - 13.00  róża ¶więtego Jana Pawła II

13.00 - 14.00  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14

14.00 - 15.00  róża  ¶w. Józefa

15.00 - 16.00  róża  Matki Bożej Różańca ¶w.

16.00 - 17.00  róża  Matki Bożej Królowej Polski

17.00 - 18.00  róża Narodzenia Naj¶więtszej Maryi Panny

18.00 - Nabożeństwo Wielkopi±tkowe

20.00 - 21.00 Akcja Katolicka

21.00 - 22.00 młodzież

 

            Wielka Sobota

Po¶więcenie pokarmów o godz. 10.00 i 12.00

Nabożeństwo o godz. 18.00

   

Adoracja

  9.00 - 10.00  ul. Al. Witosa, Złota, Żelazna, Kaletnicza, Rzemie¶lnicza

10.00 - 11.00  ul. Szewska, Strzelnicza, Celownicza, Balistyczna

11.00 - 12.00  ul. Piekarska, Stolarska, Winogronowa, Cyprysowa

12.00 - 13.00  ul. Cukiernicza, Truskawkowa, Krawiecka, Jagodowa

13.00 - 14.00  ul. ¦lusarska, Malarska, Makowa, Koralowa, Kamieniarska, Malinowa

14.00 - 15.00  ul. Potokowa, Jana Wywrockiego, Agrestowa, Porzeczkowa, Drukarska,

15.00 - 16.00  ul. Tkacka, Kowalska, Bednarska, Rolnicza, Masarska, Zielarska

16.00 - 17.00  ul. Staroniwska od nr 2 do numeru 168 (parzyste)

17.00 - 18.00  ul. Staroniwska od nr 1 do nr 157 ( nieparzyste)

 

Nabożeństwo w Wielk± Sobotę o godz. 18.00

Rezurekcja w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00


                           Chrystus Zmartwychwstał - ALLELUJA !

 

 

 

                          Adoracja - Ko¶ciół Górny

 

 

     Wielki Pi±tek - Nabożeństwo - o godz.17.00

 

                              Zakończenie adoracji o godz. 21.00

 

    Wielka Sobota - Po¶więcenie pokarmów o 9.00 i  11.00

           

                                Adoracja

  9.00 - 10.00 -  róża  Matki Bożej Fatimskiej

10.00 - 11.00 -  róża  Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

11.00 - 12.00 -  róża Matki Bożej Wniebowziętej.

12.00 - 13.00 -  róża ¶w. Rodziny

13.00 - 14.00 - prawa strona ul. Staroniwskiej od nr 170 do 200 - ( numery parzyste)

14.00 - 15.00 - prawa strona ul. Staroniwskiej od nr 202 do końca - ( numery parzyste)

15.00 - 16.00 - lewa strona ul Staroniwskiej nr 159 do 199  - ( numery nieparzyste)

16.00 - 17.00 - lewa strona ul. Staroniwskiej od nr 205 do końca - ( numery nieparzyste)

17.00 - 18.00 - mieszkańcy z ul. Kresowej

18.00 - 19.00 - wierni z Kielanówki ( ci co chodz± do nas do Ko¶cioła)

19.00 - 20.00 - ci, którzy w dzień nie adorowali

 

20.00 - Nabożeństwo Wielkosobotnie i Rezurekcja

 

 

Niedziela Zmartwychwstania - Msza ¶w. o godz. 9.00

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     V niedziela Wielkiego Postu  – 18.03.2018 r.

1.       Droga Krzyżowa w pi±tek w  Ko¶ciele Parafialnym o godz. 18.00, natomiast w Ko¶ciele Górnym
o 17.30, póĽniej Msza ¶w.
- W pi±tek w Ko¶ciele Parafialnym po Drodze Krzyżowej a przed Msz± ¶w. po¶więcenie krzyży dla
młodzieży przygotowuj±cej się do sakramentu bierzmowania z kl. III Gimnazjum.
Prosimy na tę uroczysto¶ć także rodziców tej młodzieży.
- Po Mszy ¶w. spotkanie z rodzicami tych kandydatów.

2.       Pod chorem jest puszka z przeznaczeniem na ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

3.       W tym tygodniu w przedsionku Ko¶cioła Parafialnego można składać dary dla starszych
i potrzebuj±cych z naszej parafii.
Robi±c zakupy, dary można  składać także w sklepie „Słoneczko” na naszym osiedlu.


4.       W sobotę od godz. 8.30 będziemy odwiedzać chorych zapisanych na I pi±tki, prosimy zapisać
także innych chorych, aby i oni mogli przeżywać ¶więta Zmartwychwstania Pańskiego pojednani
z Bogiem i drugim człowiekiem.
- Nie będziemy odwiedzać chorych w kwietniu na I pi±tek miesi±ca.

 

5.       Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na Mszach ¶w. po¶wiecenie palm.
- W przyszł± niedzielę zmiana czasu na letni. Nabożeństwa według nowego czasu.

6.       We wtorek na zakończenie rekolekcji taca przeznaczona na koszty zwi±zane z rekolekcjami.

7.       Intencje mszalne:

   Niedziela
18.03.2018 r.

   7.30 - ¶p. Michalina i Józef

   9.00 - ¶p. Józefa i Stanisław Poniewozik

 10.30 - ¶p. Krystyna Srebniak ( 2 r. ¶.)
           - ¶p. Janusz Grzyb ( miesi±c po ¶mierci)
 12.00 - Dziękczynna z pro¶b± o Boże Błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej
             dla Małgorzaty w 18 urodziny

 16.00 - ¶p. Małgorzata ( greg)

  Poniedziałek

 17.00 - ¶p. Małgorzata ( greg)
           - ¶p. Józef Gieroń ( in od Jadwigi, Kazimiery, Jacka i Andrzeja)
 18.00 - ¶p. Jan Niedziałek

  Wtorek

 

 17.00 - ¶p. Olga Kuklis ( in od Mariusza z rodzin±)
 18.00 - ¶p. Małgorzata  (greg) 
           - ¶p. Józef ¦liwa
           - ¶p. Marek Idler ( in od uczestników pogrzebu)
           - ¶p. Józef Żyradzki ( 35 r. ¶.)

  ¦roda

 18.00 - ¶p. Małgorzata  (greg)

           - ¶p. Józef i Genowefa Bere¶ i za zmarłych z rodzin: Mi±sik i Bere¶
           - ¶p. Wioletta R±czy ( in od najbliższych)
           - w intencji synów i w intencji Bogu wiadomej

  Czwartek

 18.00 - ¶p. Małgorzata  (greg)

           - ¶p. Anna Sarna ( in od rodzin Teper, Stawarz i Kuzdro)
           - ¶p. Jan Pi±tek ( 27 r. s.)

  Pi±tek

 18.00 - ¶p. Małgorzata  (greg)
           - o zdrowie i Boże Błog., oraz opiekę Matki Bożej dla Janusza

 17.30 - ¶p. Henryk Czarnek ( in od uczestników pogrzebu)

  Sobota

 18.00 - ¶p. Małgorzata  (greg)
           - ¶p. Maria ( 40 r. ¶.), Mieczysław, Tomasz i Maria

  Niedziela

  25.03.2018 r.

   7.30 - ¶p. Małgorzata ( greg)
           - ¶p. Maria i Józef Juda

   9.00 - ¶p. Katarzyna ( 9 r. ¶.) i Tadeusz Krupa ( 14 r. ¶.)
 10.30 - Dziękczynna z pro¶b± o Boże Błog. i opiekę Matki Bożej dla Anny
              Kubasik w 12 rocznicę urodzin

 12.00 - ¶p. Janina i Józefa

 16.00 - ¶p. ks. Marian Przewrocki

                                                     
                                                   Rekolekcje

                               w dniach od 17.03 do 21.03. 2018 r.

 

  17 - marzec – sobota

     18.00 - Msza ¶w. z nauk± ogóln± na rozpoczęcie rekolekcji ( Ko¶ciół Parafialny)

     19.00 - nauka rekolekcyjna dla młodzieży

 

 18 - marzec – niedziela:

       7.30 - Msza ¶w. z nauka ogóln±.

       9.00 - Msza ¶w. z nauk± i Gorzkie Żale (Ko¶ciół Górny)

     10.30 - Msza ¶w. z nauk± ogóln±.

     12.00 - Msza ¶w. z nauk± ogóln±.

     15.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

     16.15 - Msza ¶w.(bez kazania)

     16.45 - nauka rekolekcyjna dla małżonków

 

19 - marzec – poniedziałek

      10.00 - nauka rekolekcyjna dla dzieci

     17.00 - Msza ¶w. z nauk± rekolekcyjn± (Ko¶ciół Górny)

     18.00 - Msza ¶w. z nauk± rekolekcyjn±

 

 20 -  marzec – wtorek

    10.00 - nauka rekolekcyjna dla dzieci

    15.00 - 17.00 - spowiedĽ rekolekcyjna (Ko¶ciół Górny)

    17.00 - Msza ¶w. i zakończenie rekolekcji (Ko¶ciół Górny)
           14.30 - 18.00 - spowiedĽ rekolekcyjna (Ko¶ciół Parafialny)

           18.00 - Msza ¶w. i zakończenie rekolekcji (Ko¶ciół Parafialny).

 

 21 - marzec – ¶roda

    10.00 - Msza ¶w. i zakończenie rekolekcji dla dzieci

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Parafia p.w. Narodzenia Najswiętszej Maryi Panny w Rzeszowie www.staroniwa.opoka.org.pl